CELI


Nina Celi de drap, vestida de pagesa catalana puntaire. Fabricada als anys 40. Té una altura de 28cm.

Celi pagesa

Celi puntaire
Celi puntaire