CHONCITA


Nina dels 40, caminadora, movent el cap i els braços.

Tota de cartó pedra i ulls durment , amb roba original de la època.ChoncitaChoncitaChoncita