DEP


DepArmari de fusta massissa per a roba blanca amb volants puntes bolilles i nina porcellana marcada Dep, anys 20.