MARIQUITA PÉREZ 1953


De José Florido, una mica més estilitzada que les anteriors, marcada amb el seu nom en vermell a l'esquena, tota de cartró pedra i amb roba original.


Mariquita Pérez 1953

Mariquita Pérez 1953