NADÓ DELS SOMNIS


Del fabricant Armand Marseille model 341 de l'any 1920. És de porcel·lana i ulls dormnents.


Nadó dels Somnis

Nadó dels Somnis