PAGÉS I PAGESA


Parella de nines amb vestits catalans, de feltre dels anys 20 sempre amb robes molt ben confeccionades i amb tot de detalls.


Pagés i pagesa

Publicitat de Pagés al 1924